Ouderbijdrage

Stichting Vrienden van het MKC
Het onderwijs wordt gefinancierd door de overheid. Helaas is dit onvoldoende om allerlei extra activiteiten te bekostigen. Daarvoor wordt de vrijwillige ouderbijdrage gebruikt. Van de ouderbijdrage financieren we onder andere het voorleesontbijt, de bibliotheekboeken, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, culturele projecten, de uitstapjes naar het concertgebouw, het muziekatelier, musea, de tuinactiviteiten, het afscheidscadeau van groep 2, het afscheid van groep 8 enzovoorts. Zonder de ouderbijdrage kunnen al deze activiteiten geen doorgang vinden. De Stichting Vrienden van het MKC beheert de vrijwillige ouderbijdrage. De Stichting vindt het belangrijk dat het geld verantwoord besteed wordt en streeft ernaar dit niet op te sparen, maar juist te besteden.

Het stichting bestuur bestaat uit 3 (ouder) leden:
Nina Abell, penningmeester
Anne Lize van Dusseldorp,secretaris
Eveline de Gouw, voorzitter

Tarieven  vrijwillige ouderbijdrage 2018-2019

  • Eerste kind: € 60 
  • Tweede kind: € 45 
  • Derde Kind:   € 30 
  • Nieuwe leerlingen na 1 januari: € 30

Overige kosten
De kosten voor het schoolreisje en schoolkamp worden apart in rekening gebracht.

Kosten TSO (Tussenschoolse Opvang)
Hoewel de school de TSO moet organiseren is dit geen taak die bij het onderwijs hoort. De school krijgt hier geen geld voor. Goed toezicht tijdens het overblijven is echter wel heel belangrijk. Daarom vragen we een vrijwillige
ouderbijdrage van € 160,00 per kind.

 

Delen: