Ouderbijdrage

Stichting Vrienden van het MKC
Het onderwijs wordt gefinancierd door de overheid. Helaas is dit onvoldoende om allerlei extra activiteiten te bekostigen. Daarvoor wordt de vrijwillige ouderbijdrage gebruikt. Van de ouderbijdrage financieren we onder andere het voorleesontbijt, de bibliotheekboeken, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, culturele projecten, de uitstapjes naar het concertgebouw, het muziekatelier, musea, de tuinactiviteiten, het afscheidscadeau van groep 2, het afscheid van groep 8 enzovoorts. Zonder de ouderbijdrage kunnen al deze activiteiten geen doorgang vinden. De Stichting Vrienden van het MKC beheert de vrijwillige ouderbijdrage. De Stichting vindt het belangrijk dat het geld verantwoord besteed wordt en streeft ernaar dit niet op te sparen, maar juist te besteden. De oudergeleding van de MR stemt in met de hoogte van de ouderbijdrage.

Het stichting bestuur bestaat uit 3 (ouder) leden:
Nina Abell, penningmeester
Anne Lize van Dusseldorp,secretaris
Eveline de Gouw, voorzitter

Tarieven  vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022

  • Eerste kind: € 60 
  • Tweede kind: € 45 
  • Derde Kind:   € 30 
  • Nieuwe leerlingen na 1 januari: € 30

Overige kosten
De kosten voor het schoolreisje en schoolkamp worden apart in rekening gebracht.

Kosten TSO (Tussenschoolse Opvang)
Hoewel de school de TSO moet organiseren is dit geen taak die bij het onderwijs hoort. De school krijgt hier geen geld voor. Goed toezicht tijdens het overblijven is echter wel heel belangrijk. Daarom vragen we een vrijwillige
ouderbijdrage van € 160,00 per kind.

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage
Heeft je kind een Stadspas? Dan kun je daarmee de vrijwillige ouderbijdrage voldoen. De Stadspas van je kind kun je laten scannen bij  de administratief medewerkster van onze school. Zij scant de passen, waarna de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief het schoolreisje, op de rekening van de school stort. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat de vrijwillige ouderbijdragebetaald is en het schoolreisje volledig is voldaan. Het scannen van de Stadspassen gebeurt discreet en desgewenst in een afgeschermde ruimte. De stadspas dekt niet de kosten van het schoolkamp.

Aanvragen Stadspas? De Stadspas met groene stip is is er voor gezinnen met een laag inkomen. Wil je weten of je kind hier recht op heeft? Kijk dan op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.

 

Delen: