Ouder Communicatie

Communicatie
Ons vak is onderwijs, maar communicatie vinden wij heel belangrijk. We proberen ouders zo goed en zo adequaat mogelijk te informeren. Daarnaast hopen we dat ouders die vragen hebben niet schromen om ons aan te spreken.

App voor ouders
Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar maakt de opvang gebruik van Mijn kind (Digdag). Voor het onderwijs gebruiken we de Basisschool-App. Via deze App delen we algemene informatie, groepsinformatie, of is er individueel contact met de leerkracht voor het maken van een afspraak of het doorgeven van informatie. 

Leerkracht als eerste aanspreekpunt
Voor de ouders is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Gedurende het jaar vinden er een aantal gesprekken plaats tussen leerkracht en ouders. De leerkracht nodigt de ouders uit voor een gesprek. Ook jij als ouder kan een gesprek met de leerkracht aanvragen. Het uitwisselen van belangrijke en inhoudelijke informatie gebeurt niet via de mail of App maar altijd in een persoonlijk gesprek. 
Er zijn verschillende soorten oudergesprekken:
-Intake/informatie gesprek voor dat het kind bij ons op school komt
-Bij de start van een schooljaar: een overdrachts- of kennismakingsgesprek.
-Gedurende het schooljaar het voortgangsgesprek n.a.v. het rapport.
-Tussentijdsgesprek, een extra gesprek als er zorgen of vragen zijn.

Digitaal volgsysteem
Met het leerlingvolgsysteem Parnassys volgen we de ontwikkeling van onze kinderen en leggen de ontwikkeling vast.  Ook de digitale rapporten maken we in Parnassys. Tijdens de rapportperiodes staat het systeem open voor ouders. Ouders kunnen inloggen via de website met hun eigen inlogcodes om de rapporten in te zien.

Nieuwsbrief
Een keer per maand vertellen wij (school en opvang) in een nieuwsbrief wat er leeft en speelt in ons MKC. De nieuwsbrieven zijn terug te lezen op de website en in de app.

Ouderavond
Minstens een keer per jaar organiseren we een algemene ouderavond voor onze ouders.

Delen: