Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)
Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad is het orgaan waarin de belangen van ouders en personeel worden vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouderleden. Leden van de medezeggenschapsraad zijn actief betrokken bij de besluitvorming over het beleid van de school.  De MR vergadert volgens een vastgesteld rooster. De MR doet verslag van de besproken thema’s in de nieuwsbrief. De MR heeft een eigen e-mailadres voor vragen en opmerkingen:  mr@mkczbe.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de eigen MR heeft de Stichting een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR heeft 1 MR lid van elke school zitting.

Delen: