Informatieochtend nieuwe ouders

Informatieochtend
Ongeveer 1 keer per maand plannen we een ochtend voor nieuwe en geïnteresseerde ouders. De directeur vertelt over ons MKC  en geeft een rondleiding door de school. De data staan in de kalender. Deze ochtenden zijn alleen voor ouders.
De data van de informatieochtenden zijn te vinden in de jaarkalender.
Graag van te voren opgeven bij de administratie via: pamelahenshuys@mkczeeburg.nl.

Delen: