Bezoek schoolarts

Gedurende de periode waarin het kind het MKC bezoekt zal hij/zij enkele malen het Ouder Kind Centrum (consultatiebureau) bezoeken. De schoolarts nodigt alle kinderen 2 keer in de basisschooltijd uit voor een algemeen onderzoek. Deze onderzoeken vinden op 5- en 10-jarige leeftijd plaats. De schoolverpleegkundige controleert nog enkele malen in de basisschoolperiode het gezichtsvermogen van het kind. Deze kleine controles vinden plaats op school. Zo nodig volgt doorverwijzing naar een logopediste of naar bijzondere gymnastiek. Ouders ontvangen hiervoor van de GGD een oproep. Daarnaast vindt vaccinatie plaats voor de 9-jarigen.

Delen: