Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie
Binnen het MKC is de voorschoolse- en vroegschoolse educatie geïntegreerd in twee peutergroepen. Op het MKC wordt de voorschoolse educatie methode ‘Uk en Puk’  als leidraad gebruikt. ‘Uk en Puk’ is onderdeel van het programma ‘Ko- totaal’ en richt zich op de ontwikkeling van het kind, waarbij spel centraal staat. Door de combinatie van spelen en leren worden de peuters gestimuleerd in hun taal- en denkontwikkeling, alsmede in de ontwikkeling van hun creativiteit en persoonlijkheid. 

Overgang van peuter- naar kleuteronderwijs
De voorschoolse opvang wordt verzorgd door Partou kinderopvang die samen met de school het MKC vormt. Om de overgang naar het kleuteronderwijs soepel te laten verlopen mogen peuters al bezoekjes aan de onderbouw brengen. Na de peuterperiode volgt een warme overdracht tussen de leidsters van de peutergroep en de nieuwe leerkracht.

Delen: