Veilige schoolomgeving

Alleen in een omgeving die door het kind als veilig ervaren wordt, komt het tot ontwikkeling. We richten ons vooral op het voorkomen van ongewenst gedrag door een actieve, positieve stimulering van gewenst gedrag. Zet een groep mensen bij elkaar en er ontstaan conflicten. Op onze school is dat niet anders. Wij geven de kinderen handvatten om met dit soort conflicten om te gaan.
 
Vragenlijsten sociale veiligheid 
Om te weten hoe leerlingen, ouders en medewerkers de sociale veiligheid op school ervaren, nemen we jaarlijks een vragenlijst af onder leerlingen, medewerkers en ouders. Onze school beschikt over een beleidsplan sociale veiligheid. Het pestprotocol is hier een belangrijk onderdeel van.

Delen: