Montessori onderwijs

Montessori
'Help mij het zelf te doen'.
Is de bekendste uitspraak van Maria Montessori en vat nog altijd goed het montessoriconcept samen. 

Maria Montessori
Het MKC (Montessorikindcentrum) laat zich inspireren door het werk van Maria Montessori. Zij was, behalve de eerste vrouwelijke arts in Italië, ook pedagoge en hoogleraar in de antropologie aan de Universiteit van Rome. Haar opvoedkundige ideeën werkte zij aanvankelijk uit in een peuterspeelzaal voor straatkinderen. Later maakte zij haar onderwijsmethodes ook toepasbaar voor oudere kinderen. In 1936 is Maria Montessori naar Nederland gekomen. In 1952 overleed zij op 82-jarige leeftijd in Noordwijk.

Montessori pedagogiek
De Montessori pedagogiek is een zorgvuldig opgebouwde methode, waarbij een kind zich zo veel mogelijk in zijn eigen tempo, gebruik makend van eigen kunnen, kan ontwikkelen, onder de leiding van de montessori begeleider Het montessorionderwijs kent eigen speciaal ontworpen montessorimaterialen, die we naast de moderne lesmethodes gebruiken.

Vrijheid in gebondenheid
Montessorionderwijs is gebaseerd op een soepel evenwicht tussen vrijheid en een systeem van vaste regels, samengevat als “vrijheid in gebondenheid”. Een kind krijgt vrijheid om zelf zijn werk te kiezen en/of in te delen, maar de leerkracht let er op dat die keuze in de juiste verhouding staat tot de mogelijkheden (talenten en beperkingen) van het kind. Er zitten ook regels aan die vrijheid vast. Die moeten het samen leren en leven in een groep mogelijk maken. Het is een vrijheid in gebondenheid. 

Heterogene groepen
Het montessorionderwijs kent heterogeen samengestelde groepen. Elk kind in de klas is een keer de oudste en een keer de jongste. Oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen. Regels in de groep worden door de oudere kinderen nageleefd, waardoor de jongste kinderen het overnemen. Kinderen leren van elkaar door naar elkaar te kijken en te luisteren. Zo leren ze spelenderwijs met elkaar samen te leven en te werken. 

De Montessorileerkracht
De methode vereist een deskundige leerkracht en een stimulerende omgeving die uitnodigt "het zelf te doen". 

Montessorionderwijs voor jouw kind? 
Juist door de grote mate van individuele begeleiding biedt de montessorimethode ieder kind goede mogelijkheden. Het belangrijkste is dat de opvoedingsideeën van de ouders en die van het MKC op elkaar aansluiten. Als jij je als ouder prettig voelt in onze school, geldt dat ook voor jouw kind. 

Montessorionderwijs en de toekomst
Veel vaardigheden die een kind nodig heeft in de 21ste eeuw, zoals samenwerken, probleemoplossend denken en planmatig werken, liggen al in de montessoriwerkwijze besloten.  Als montessorischool in de 21ste eeuw hebben we daar de vaardigheden, kennisconstructie en ICT, bijgevoegd.
 

Delen: