Burgerschap

Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Wij bieden ruimte aan diversiteit. Als school hebben we de maatschappelijke opdracht om onze leerlingen op te leiden tot betrokken burgers. Wij willen leerlingen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor onze samenleving. 

Delen: