Welke vakken nog meer?

Wereldoriëntatie
Kinderen zijn van nature leergierig. Montessori spreekt van de “jonge onderzoeker”. Wij willen de kinderen stimuleren en uitdagen om de wereld te onderzoeken en te ontdekken. Bij het ontdekken  van de werled gebruiken we in de onder- en middenbouw thema’s. In de bovenbouw onderzoeken de leerlingen verschillende thema’s met de inspirerende methode Blink.

Bewegingsonderwijs
Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding. Lichamelijke opvoeding is wat ons betreft een zaak van hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen. Onze school heeft inpandig een goed uitgeruste speelzaal voor de onderbouw en een mooie gymzaal op de tweede verdieping waar groep 3 t/m 8 gymles krijgt. De leerlingen van de onderbouw krijgen een paar keer per week een bewegingsles. Daarnaast spelen ze dagelijks buiten. De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week een gymles o.l.v. onze vakdocent lichamelijke opvoeding. 

Culturele vorming
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. We geven onze kinderen culturele bagage mee voor het leven. Regelmatig gaan we op excursie. Onze leerlingen krijgen gastlessen van een vakdocent voor muziek en drama. Lessen beeldende vorming geeft de leerkracht meestal zelf.

Schoolreis en schoolkamp
Los van kleinere excursies en uitstapjes gaat de onderbouw (groep 1/2) en de middenbouw (groep 3/4/5) jaarlijks op schoolreis. In de bovenbouw (groep 6/7/8) gaan de leerlingen op schoolkamp.

Engels
In de bovenbouw geven we Engels met de methode Groove Me.

Delen: