21 ste eeuwse vaardigheden

Wij willen onze leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor zij optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. In onze kennissamenleving is kennis altijd voor handen. Het delen van kennis, en het met elkaar (daarover) communiceren speelt een steeds grotere rol in onze (toekomstige) samenleving. Het is belangrijk dat we onze leerlingen een kritische houding aanleren. Op onze school besteden we daarom gericht aandacht aan de 21st vaardigheden: samenwerking, communicatie, kennisconstructie, ICT gebruik, probleemoplossend denken, creativiteit, planmatig werken en computational thinking.

Computational thinking en technologisch begrip
Computational thinking is het praktisch en creatief inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen. Wij voegen daar het ontwikkelen van technologisch begrip aan toe. Met technologisch begrip ben je nieuwsgierig naar, en kritisch over technologie. Het kind is in staat te reflecteren op de producten die hij/zij creëert waar algoritmen onderdeel van zijn.  Ook kan het kind reflecteren op technologie: is wat we kunnen met digitale technologie ook wat we willen? 

Gebruik van ICT
Bij de meeste vakken gebruiken we moderne ICT middelen.

 

Delen: