Kinderopvang

Kinderopvang op ons MKC
Jonge kinderen leren ontzettend snel en zuigen ervaringen op uit hun omgeving.  Wij zorgen daarom voor een omgeving waar niet te veel prikkels zijn, maar ook niet te weinig, waarbinnen volop ruimte is om samen te spelen en te ontdekken.

Dagopvang 0 tot 4 jaar
In het Montessori Kind Centrum bevindt zich een aparte afdeling op de begane grond met vijf opvanggroepen. Wij werken met drie leeftijdsgroepen; twee groepen van 0 tot 2 jaar, twee groepen van 2 tot 4 jaar en een groep van 0 tot 4 jaar. Binnen de twee peutergroepen (2 tot 4 jaar is een voorschoolse- en vroegschoolse educatie groep geïntegreerd.) Binnen de dagopvang bieden wij baby’s, dreumesen en peuters boeiende activiteiten aan in een doorgaande leerlijn met het onderwijs. Ontwikkeling en plezier zijn daarbij belangrijk. Zo zorgen we onder meer dat baby’s goede zorg en professionele begeleiding krijgen en wordt er spelenderwijs aan de motoriek van het kind gewerkt. Peuters leren supersnel en kunnen geweldig trots zijn als ze weer iets nieuws onder de knie hebben.

BSO (buiten schoolse opvang)
Na school kunnen onze kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving samen spelen en ontdekken. Onze pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat ze elke dag weer verrast worden. Kinderen kunnen koken in de kinderkeuken, knutselen in het atelier en bewegen tijdens sport- en spelactiviteiten in de gymzaal. In de vakanties gaan we er regelmatig op uit.

VSO (voorschoolse opvang)
Ouders van schoolgaande kinderen kunnen hun kinderen voor schooltijd vanaf 7.30 uur brengen. Onze pedagogisch medewerker zorgt voor een rustige dagstart en brengt de kinderen om 8.15 u naar de klas.

De (dag)opvang is geopend op maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 18.30 uur. Onze opvang valt onder de kinderopvang organisatie Partou. Voor de opvang betaalt u het geldende tarief voor de kinderopvang. Opgeven kan via de webiste van Partou, partou.nl of via onze manager kinderopvang Astrid Simons via: astrid.simons@partou.nl .
 

Delen: