Aanmelden

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn de basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid, waarmee een einde kwam aan verschillende regels per stadsdeel, wijk of school.
Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt. Op deze site kunt u alle basisscholen in Amsterdam bekijken en vergelijken: amsterdam.nl/schoolwijzer
 
Aanmelden voor de basisschool 
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. Voor onze school kunt u het formulier mailen naar: info@mkczeeburg.nl of sturen naar MKC Zeeburgereiland, Faas Wilkesstraat 451, 1095 MD, Amsterdam.

Informatieochtenden
Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten. Heeft u hiervoor interesse? U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar de administratie van de school, info@mkczeeburg.nl. De data vindt u in de jaarkalender.

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Wat moet u doen?
Als onze school uw eerste voorkeur heeft, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.

  • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
  • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer indien noodzakelijk.
  • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet-voorrangsscholen zijn. Let op: Ook wanneer al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
  • Ook voor een kind dat naar de bijbehorende kinderopvang/voorschool gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd wordt.
  • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, ontvangt u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.
  • Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.
  • In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:

1.     uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
2.     uw kind zit op onze IKC;
3.     de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
4.     u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Aanmeldformulier kwijt?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van bboamsterdam.nl
Ook kunt u dit op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.
 
Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:
·       kinderen geboren tussen 1 september en 31 december  2017                     maart 2021
·       kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april   2018                                    juni 2021
·       kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2018                                   november 2021
 
Een plaats op de basisschool
Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.; bij circa 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.
 
Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.
 
Toewijzen plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt volgens de onderstaande volgorde.
Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt:
1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind heeft een plaatsgarantie.
2 a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, heeft tenminste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
b.Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.
Daarna worden aanmeldingen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen plaats is.

Inschrijven 
Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.
Ons uitgangspunt is dat alle kinderen die op Zeeburgereiland (komen te) wonen, een plek krijgen op onze school. Toch is het zo dat wanneer u kind(eren) inschrijft op onze school, dat deze inschrijving altijd voorlopig is. De school zal eerst moeten controleren of het kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind.

De start van uw kind bij ons op school
Uw kind is in principe welkom op de eerste dag na zijn vierde verjaardag tenzij het gunstiger is om later te beginnen i.v.m. een vakantie. Wij doen niet aan wendagen, voor kinderen is dit verwarrend. Kinderen willen gewoon direct volledig naar school. In de praktijk ervaren wij wel dat de eerste schoolweken nogal heftig kunnen zijn voor het kind. Daarom raden wij u aan hier rekening mee te houden, door korte dagen te maken en/of niet naar de bso te gaan. Dit kan in overleg met de leerkracht.

Komt u kind van een andere basisschool en wilt u uw kind aanmelden?

Als u uw kind op onze school wilt aanmelden na de vierde verjaardag, hanteren wij de procedure zij- instroom. In principe worden kinderen alleen overgeplaatst direct na de zomervakantie, tenzij er sprake is van verhuizing.

Aanmelden kan door het onderstaande formulier in te vullen of het inschrijfformulier op te vragen via info@mkczeeburg.nl.

Zodra de voorlopige aanmelding bij ons bekend is,  wordt de aanmeldingsprocedure gestart.  Allereerst kijken we of er nog plek is in de huidige klassen. Is dit het geval dan onderzoeken wij de geschiktheid van ons type onderwijs voor het kind. Ook bekijken wij of we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van het betreffende kind. De directeur of intern begeleider neemt eerst contact met u op, daarna met de school van herkomst. Vervolgens wordt gekeken of uw kind geplaatst kan worden. Is er (nog) geen plek dan kunt u uw kind op de wachtlijst plaatsen.

 
 

 

Aanmelden

Delen: